Om oss

RÖR SOM RÖR I STOCKHOLM AB

Med god laganda, planering, kompetens och engagemang, levererar våra auktoriserade rörmontörer kvalitetssäkrade rörentreprenader till slutkund. Vi anpassar entreprenadform efter kundens önskemål och våra kunder är bygg- och projektledningsföretag, fastighetsägare samt privatkunder. Projekten vi bedriver är kontorsanpassningar, stambyten, ombyggnationer, ventilbyten och service.

auktoriserat-vss-foretag-logga-150

Säker vatteninstallation

Vi är certifierade enligt "Säker Vatteninstallation" och samtlig produktionspersonal har genomgått utbildningen och innehar certifikat. Säker vatteninstallation är rörbranschens nya regler för säkra vatteninstallationer. Genom att ställa krav på kunskap, installationer och produkter visar vi omvärlden att branschen arbetar med uppmärksammade problem såsom vattenskador och legionella.

inlogga-150

Installatörsföretagen

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS och EL. Genom Installatörsföretagen har vi kollektivavtal med både kollektiv- och tjänstemannasidan. Installatörsföretagen ingår i Svenskt Näringsliv.

hetaarbten-logga-150

Heta arbeten

Samtlig produktionspersonal har genomgått kursen Heta Arbeten och innehar certifikat.